Ilustrační foto obuvi Ortop. vložky - ilustrační foto
DYNAMICKÉ VLOŽKY PAD
Dynamické vložky PAD jsou speciální ortopedické vložky vyráběné italskou technologií, která spočívá v braní míry nikoli klasickým statickým způsobem, nýbrž za pohybu - při chůzi pacienta - pomocí otiskové hmoty umístěné ve speciální obuvi. Vzniklý otisk po následné pečlivé korekci slouží jako forma pro novou vložku. Zachycení dynamických projevů nohy při chůzi se projevuje na zvýšených možnostech kladného působení vložky. Velikostní rozsah je 34 - 45, využití je pro všechny běžné vady včetně nízkých zkrácenin. Předepisování těchto vložek se řídí jejich výrobním použitím: jako samostatné ortopedické vložky nebo jako úpravy ortopedické obuvi.

Případně je vložku možné individuálně upravit do konkrétního páru obuvi, respektive přizpůsobit prostorovým poměrům přinesené obuvi pacientem, je-li to technicky možné.
ORTOP. VLOŽKY
Obrázek -digiMED DIGIMED
Digitální baropodometrie
Obrázek -Pad PAD
Dynamické vložky
Obrázek -Polotovary vložek (nové) POLOTOVARY VLOŽEK (NOVÉ)
Vložky k dalšímu zpracování
 
PŘEČTĚTE SI
Diagnostický system PGS
Physical Gait System je sofistikovaný neinvazivní diagnostický systém digitální baropodometrie, ... více »
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.