Ilustrační foto obuvi Pronájmy - ilustrační foto
PRONÁJMY PROSTOR
Pro zobrazení aktuální nabídky nebytových prostor k pronájmu klikněte na následující obrázek.

news

Akciová společnost Ergon disponuje mj. rozsáhlými kancelářskými, výrobními a skladovacími prostorami určenými k pronájmu. Ty spolu s prostorami využitými společností tvoří moderní komerční a administrativní centrum s kompletní infrastrukturou včetně nejnovější telefonní ústředny.

Foto budovyVe třech hlavních objektech centra je externím zájemcům k dispozici celkem 10 000 m2 užitné plochy - z toho 20% je určeno pro kancelářské použití. Ostatní plochy jsou připraveny pro využití jako výrobní či skladovací prostory.

V případě velkoplošných pronájmů lze prostory variabilně upravovat.

Všechny potřebné informace o aktuálně volných plochách a cenové nabídce získáte na telefonních číslech:

234 123 313 Ing. Radka Šafaříková, vedoucí THS
safarikova@ergon.cz

234 123 346 Jan Hejduk
hejduk@ergon.cz

234 123 111
Spojovatel
nebo nás navštivte osobně na adrese:

ERGON a.s.
Papírenská 1
166 11 Praha 6

Spolu s cenově velmi výhodnou nabídkou pronájmů zaručujeme také provádění kompletních služeb spojených s užíváním prostor.

pronájmy nebytových prostor
najmy@ergon.cz

AKTUÁLNĚ
news
Převod části závodu na PROTEOR CZ s.r.o. Dovolujeme si informovat, že smlouvou o převodu části závodu ze dne 27.1.2023 byla část závodu společnosti ERGON a.s., se sídlem Praha 6, Papírenská 1, PSČ 16000, IČ 60193701, označená jako Soubor jmění sloužící a užívaný ... více »

» Archiv novinek »
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.