ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost ERGON a.s. ukončila dnem 31.1.2023 svou působnost v oblasti výroby a dodávek zdravotnických prostředků.
více»
OBCHODNÍ ÚDAJE
Zápis do OR: 03.01.1994
Obchodní jméno: ERGON a.s.
Sídlo: Praha 6, Papírenská 1
více»

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost ERGON zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).
více»
 
AKTUÁLNĚ
news
Převod části závodu na PROTEOR CZ s.r.o. Dovolujeme si informovat, že smlouvou o převodu části závodu ze dne 27.1.2023 byla část závodu společnosti ERGON a.s., se sídlem Praha 6, Papírenská 1, PSČ 16000, IČ 60193701, označená jako Soubor jmění sloužící a užívaný ... více »

» Archiv novinek »
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.