Ilustrační foto obuvi Ortop. vložky - ilustrační foto
Vložky ortopedické digiMED
Ortopedické vložky digiMED vyráběné na základě digitálně snímaných tlakových hodnot na plosce nohy. Systém poskytuje vizualizaci a analýzu tlakových poměrů na plosce, zejména v oblastech přetížení nebo patologických změn statickou a dynamickou metodou, eventuálně prostřednictvím tzv. podo-scanu. Testy jsou prováděny na nášlapné plošině (digitálním baropodometru) umožňující fyziologickou chůzi nezatíženou stresem při soustředění na krátkou nášlapnou plošinu. Tlakový obrazec pro konstrukci základního tvaru a reliéfu vložky je generován z několika po sobě jdoucích nášlapů. To umožňuje získání vstupních dat s vysokou mírou přesnosti. Ortopedickou vložku je dále možné korigovat podle předpisu lékaře a stavu plosek nohou. Konečná data jsou přenášena obsluze číslicově řízené frézky v níž je vložka obrobena ze zvolené kombinace zvolených materiálů vhodných tuhostí a pokryta stélkou.

Každý půlpár je dále individuálně vytvarován obroušením. Případně je vložku možné individuálně upravit do konkrétního páru obuvi, respektive přizpůsobit prostorovým poměrům přinesené obuvi pacientem, je-li to technicky možné.

schema Příklad provedení Vložky ortopedické digiMED

Dále jsou uvedeny příklady materiálů (fotografie nepředstavují provedení hotového prostředku, jelikož se jedná pouze o příklad materiálu):

Obrázek -Materiál: EVA/200 mramor (zelený) Materiál: EVA/200 mramor (zelený)

Jednovrstvý monoblok o tuhosti 45 ShA.
Obrázek -Materiál: EVA/200 mramor (žlutý) Materiál: EVA/200 mramor (žlutý)

Jednovrstvý monoblok o tuhosti 40 ShA.
Obrázek -Materiál: EVA/200 mramor (zelený) + Alveo Materiál: EVA/200 mramor (zelený) + Alveo

Dvouvrstvý sendvič o tuhosti skeletu 45 ShA a měkčí nášlapné vrstvy 35 ShA.
Obrázek -Materiál: ORTO 30 Materiál: ORTO 30

Jednovrstvý monoblok o tuhosti 30 ShA.
Obrázek -Materiál: ORTO 40 Materiál: ORTO 40

Jednovrstvý monoblok o tuhosti 40 ShA.
Obrázek -Materiál: ORTO 55 Materiál: ORTO 55

Jednovrstvý monoblok o tuhosti 55 ShA.
Obrázek -Materiál: SPANNRIT (FB6) Materiál: SPANNRIT (FB6)

Jednovrstvý monoblok o tuhosti 50 ShA.
Obrázek -Materiál: SPANNRIT (FB8) Materiál: SPANNRIT (FB8)

Jednovrstvý monoblok o tuhosti 25 ShA.
Obrázek -Materiál: SPANNRIT (FB9) Materiál: SPANNRIT (FB9)

Dvouvrstvý sendvič o tuhosti skeletu 70 ShA a měkčí nášlapné vrstvy 25 ShA.
Obrázek -Materiál: SPANNRIT (FB13) Materiál: SPANNRIT (FB13)

Dvouvrstvý sendvič o tuhosti skeletu 50 ShA a měkčí nášlapné vrstvy 25 ShA.
Obrázek -Materiál: SPANNRIT (FB55) Materiál: SPANNRIT (FB55)

Dvouvrstvý sendvič o tuhosti skeletu 65 ShA a měkčí nášlapné vrstvy 50 ShA.
Obrázek -Krycí stélka (materiál): ANTISHOCK Krycí stélka (materiál): ANTISHOCK

Jednovrstvá krycí stélka o tloušťce cca 1,5 mm.
Obrázek -Krycí stélka (materiál): ORTHOSOFT Krycí stélka (materiál): ORTHOSOFT

Dvouvrstvá krycí stélka s materiálem antishock a šedým mikrovláknem o celkové tloušťce cca 2,5 mm.
Obrázek -Krycí stélka (materiál): USEŇ Krycí stélka (materiál): USEŇ

Jednovrstvá krycí stélka o tloušťce cca 1,5 mm.
ORTOP. VLOŽKY
Obrázek -digiMED DIGIMED
Digitální baropodometrie
Obrázek -Pad PAD
Dynamické vložky
Obrázek -Polotovary vložek (nové) POLOTOVARY VLOŽEK (NOVÉ)
Vložky k dalšímu zpracování
 
PŘEČTĚTE SI
Diagnostický system PGS
Physical Gait System je sofistikovaný neinvazivní diagnostický systém digitální baropodometrie, ... více »
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.