ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
ARCHIV NOVINEK
8. 4. 2013
news


Srdečně vás zveme na 7. veletrh sportovních potřeb a vybavení SPORT EXPO, kterého se aktivně zúčastníme.Důležité informace o konání:

Termín: 9.–11.5.2013
Místo: Výstaviště Praha - Holešovice
Vstupné: ZDARMA


Více informací naleznete na stránkách pořadatele: http://www.sport-expo.cz/.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

< < Zpět k archivu novinek < <
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.