ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
ARCHIV NOVINEK
31. 5. 2012
Vážení zákazníci,

od 1.6.2012 budou v naší nabídce polohovacích pomůcek vyřazeny z prodeje tyto výrobky:

Podložka polohovací pro kojence PERHA 80×65 cm ve všech variantách

Polštář relaxační PERHA 44×48 cm ve všech variantách

Doufáme, že široká nabídka všech ostatních polohovacích pomůcek všechny klienty zcela uspokojí.

< < Zpět k archivu novinek < <
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.