ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
ARCHIV NOVINEK
3. 7. 2009
Ergon a. s. se pravidelně účastní domácích a zahraničních veletrhů a výstav, na nichž zejména v posledních letech představuje novinky v oblasti digitální baropodometrie, výroby individuálních ortopedických vložek a analytických metod sloužících k hodnocení postury a držení těla. V roce 2008 jsme prezentaci baropodometrických systémů završili na veletrhu Medical Fair Brno představením diagnostického systému Rehab – Walk, jehož základním prvkem je multisenzorová plošina, která na aktivní délce 1 600 mm a šířce 800 mm umožňuje přesně snímat rozložení tlaků na ploskách nohou.
Tento diagnostický systém jsme přihlásili do soutěže o nejlepší exponát veletrhu - Medical Fair Brno Award 2008, kde ve velké konkurenci vystavovatelů i přihlášených exponátů získal hlavní cenu.


< < Zpět k archivu novinek < <
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.