ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
ARCHIV NOVINEK
21. 2. 2006
Digitální baropodometrie - nová provozovna

Tento unikátní systém sběru míry pro výrobu individuální ortopedické vložky je již instalován na všech našich pracovištích.
Nově jsme počátkem února začali spolupráci se soukromým zdravotnickým zařízením MED POINT s.r.o., v Praze 5, Stroupežnického 18.
V tomto místě pracuje náš technik v úterý od 13:00 do 17:00 hod., ve čtvrtek od 12:00 do 16:00 hod.

< < Zpět k archivu novinek < <
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.