ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
ARCHIV NOVINEK
16. 3. 2020
OMEZENÍ PROVOZU (aktualizováno dne 13. 07. 2020)

V důsledku současné stavu, epidemiologické situace, poptávky a dalších okolností v návaznosti na příslušná opatření vlády směřující k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 přistupujeme k následujícím opatřením:

Výdej a prodej zdravotnických prostředků probíhá po dobu mimořádných opatření v omezeném režimu.

Je naší snahou zajistit prodej a výdej zdravotnických prostředků co nejlépe dle Vašich potřeb. Uplatnění lékařem vystaveného poukazu na novou léčebnou a ortopedickou pomůcku směrujte prosím na naše pracoviště ERGON.


Sokolská 35, Praha 2
(vchod z Ječné ul.)/ hlavní pracoviště
Tel.: 224 941 235
E-mail: ipp@ergon.cz


Papírenská 1, Praha 6
Tel.: 234 123 271
E-mail: obuv@ergon.cz


Klatovská tř. 7, Plzeň
Tel.: 377 320 007
E-mail: plzen@ergon.cz


Fyzický výdej a prodej sériově zhotovovaných zdravotnických prostředků je aktuálně realizován na naší výdejně a prodejně zdravotnických prostředků Sokolská v Praze. Zde je možné rovněž po dohodě vydat zakázkové zdravotnické prostředky objednané v minulosti na našich jiných provozovnách. V případě urgentních a individuálních požadavků se rovněž na nás můžete obrátit na telefonním čísle 234 123 111 nebo na elektronické adrese info@ergon.cz


Pokud plánujete navštívit naše pracoviště, upřednostňujeme s ohledem na zpřísněný režim, pokud se objednáte předem – telefonicky nebo e-mailem. O dalších případných změnách provozu, včetně provozních dob našich výdejen zdravotnických prostředků, vás zde budeme průběžně informovat. S ohledem na situaci doporučujeme si před návštěvou ověřit aktuální rozpis otevíracích časů.


S ohledem na současnou situaci bude probíhat i výroba zdravotnických prostředků ve velmi omezeném režimu v návaznosti na poptávku. Vaše případné objednávky se budeme snažit vyřídit co nejlépe. Vzhledem k okolnostem může docházet k prodlení v dodávkách i prostřednictvím našeho e-shopu.


Ve výše uvedených souvislostech si dovolujeme požádat všechny osoby, aby při návštěvách našich pracovišť postupovaly dle obecně známých pokynů státní správy a dodržovaly zejména následující pravidla: do provozoven vstupujte prosím pouze s ochranou přes ústa a nos (roušky, šátky, respirátory bez výdechového ventilu, atp). Zachovávejte prosím odstup minimálně 2 metry od ostatních zákazníků. Koronavirus se šíří kapénkami, snižujete tím riziko nákazy. Případné fronty zákazníků jsou řízeny tak, aby uvedená vzdálenost byla dodržována. Na provozovnách jsou umístěny značky vymezující minimální odstup. Pravidlo o vymezení a dodržování minimálního odstupu a řízení případných front platí i pro prostor před provozovnou. V našich provozovnách jsou pro zákazníky i zaměstnance k dispozici dezinfekční prostředky tak, aby mohly být využívány k potřebné a pravidelné dezinfekci. Dezinfekce je umístěna na viditelném a dobře přístupném místě. Naši pracovníci Vám případně rádi poradí či dezinfekci v případě potřeby doplní. Obsluha používá doporučené ochranné prostředky, při kontaktu se zbožím a přijímání plateb je vybavena rukavicemi.
Ty osoby, které mají případně podezření na infekční onemocnění, prosíme, zdržet se preventivně návštěvy našeho pracoviště a prioritně postupovat dle obecně známých pokynů státní správy, chráníme tak nejenom sebe, ale i ostatní. V případě potřeby je nás možno průběžně kontaktovat na uvedených telefonních číslech, kde je možné domluvit se na pozdější návštěvě či bezpečné formě předání zboží.

O dalších případných změnách provozu, včetně provozu našich výdejen zdravotnických prostředků, vás zde budeme průběžně informovat.Děkujeme za pochopení a přejeme, abychom aktuální nelehkou situaci společně překonali zdárně a ve zdraví.

Váš ERGON a.s.

< < Zpět k archivu novinek < <
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.