ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
ARCHIV NOVINEK
19. 6. 2015
news


Akciová společnost Ergon disponuje mj. rozsáhlými kancelářskými, výrobními a skladovacími prostorami určenými k pronájmu. Ty spolu s prostorami využitými společností tvoří moderní komerční a administrativní centrum s kompletní infrastrukturou včetně nejnovější telefonní ústředny.

Ve třech hlavních objektech centra je externím zájemcům k dispozici celkem 10 000 m² užitné plochy - z toho 20% je určeno pro kancelářské použití. Ostatní plochy jsou připraveny pro využití jako výrobní či skladovací prostory.

V případě velkoplošných pronájmů lze prostory variabilně upravovat.

Pro zobrazení aktuální nabídky nebytových prostor k pronájmu klikněte na následující obrázek.

news


< < Zpět k archivu novinek < <
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.