ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
ARCHIV NOVINEK
1. 12. 2014
news


Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat, že dne 1.12.2014 byl plně zpřístupněn viadukt v Mlýnské ulici. Nyní se tak pohodlně dostanete do našeho areálu v Papírenské ulici rovněž od autobusové zastávky Goetheho a Nemocnice Bubeneč (BUS č. 131) nebo automobilem z ulice Goetheho a Maďarská.

Pro přístup s využitím MHD je dále výhodná následující možnost:
Od stanice metra Dejvická využít tramvajovou linku 5 nebo 8 do zastávky Nádraží Podbaba a dále pěšky dle následující mapy. Nově lze využít také železniční spojení do stanice Praha - Podbaba a následně pěšky dle obchozí trasy znázorněné níže.

Těšíme se na vaši návštěvu.

ERGON a.s.

< < Zpět k archivu novinek < <
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.